فعالیت های اجرایی

  • عنوان : رئیس مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری
  • مدت زمان فعالیت : 1393 - 1399
  • با حکم ریاست موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم، حضرت علامه آیت االله مصباح یزدی دام عزه از اسفند ماه 1393 تاکنون ریاست این مرکز با آدرس ikvu.ac.ir به ایشان واگذار شده است. این مرکز از طریق سازمان سنجش و زیر نظر وزارت علوم و فن آو ری در 7رشته کارشناسی و6 رشته کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. در کنار آن در دوره های مختلف کوتاه مدت و بلند مدت و تک درس به صورت آزاد دانش پژوه می پذیرد.
  • عنوان : مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی
  • مدت زمان فعالیت : 1391 - 1393
  • با حکم معاون آموزشی وقت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم این سمت با تایید حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی به ایشان واگذار شد/
  • عنوان : مشاور فرهنگی رییس کل دیوان محاسبات کشور
  • مدت زمان فعالیت : 1399 - تاکنون
  • مشاور فرهنگی رییس کل دیوان محاسبات کشور از 1399 تاکنو ن

سایت رسمی

مرکز آموزش مجازی ونیمه حضوری موسسه امام خمینی بلوار امین 20متری گلستان پلاک 27

Daftar.ictu@qabas.net

(+98)25-32908193

Site::public.tanke_you_message