مقاله "گفتگوی اسلام و مسیحیت: اصلی استژیک یا ابزاری راهبردی؟" در اولین همایش مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت

بهمن
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

این همایش از طرف واحد مسیحیت دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و با دعوت از متخصصان و محققان حوزه ادیان ابراهیمی در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی (سالن غدیر) با درجه ISC برگزار شد و این مقاله طرف داوران به عنوان مقاله برتر انتخاب شد و علاوه بر تجلیل در مجموعه مقالات اولین همایش مطالعات تطلیقی اسلام و مسیحیت با موضوع اخلاق و معنویت به چاپ رسید.

سایت رسمی

مرکز آموزش مجازی ونیمه حضوری موسسه امام خمینی بلوار امین 20متری گلستان پلاک 27

Daftar.ictu@qabas.net

(+98)25-32908193

Site::public.tanke_you_message