کتاب "بررسی تطبیقی سازمان روحانیت شیعه با نهاد کلیسای کاتولیک" در دومین جشنواره "آثار اسلام و مسیحیت"

1395
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

این کتاب که در موضوع "مقایسه تطبیقی میان سازمان روحانیت شیعه و نهاد کلیسای کاتولیک "به نگارش درآمده در عناوینی چون ماهیت، وثاقت، جایگاه، عملکرد و ساختار به نگاهی تطبیقی به بحث پرداخته و به شباهتها و تفاوتهای این دو مجموعه بزرگ دینی اشاره کرده است. این کتاب از طرف داوران به عنوان کتاب برگزیده (برتر) این جشنواره انتخاب شده است

سایت رسمی

مرکز آموزش مجازی ونیمه حضوری موسسه امام خمینی بلوار امین 20متری گلستان پلاک 27

Daftar.ictu@qabas.net

(+98)25-32908193

Site::public.tanke_you_message